E. du Perron
aan
Menno ter Braak

[26 februari 1933]

26 Februari.

Beste Menno,

Lees eens met aandacht bijgaand schrijven van Bouws. Ik geloof heusch dat de man idioot wordt van ijdeltuiterij. Wat wil hij eigenlijk? Dictator van Forum worden of redacteur? Wat bedoelt hij met ‘in de rij’? Ik heb hem nu duidelijk geschreven wat ik van de heele zaak denk. Wil je de zaak eens met hem bepraten, en hem dan ook precies zeggen hoe jij ertegenover staat? De man wordt voor mij werkelijk onuitstaanbaar, en wat is hij eig. toch stom!

Tracht eens precies te weten te komen wàt hem niet bevalt, en wàt hij zou willen. In de 1e plaats een stem, denk ik. Ik denk dat hij één ding moet doen: Zijlstra bewerken dat Forum met 1934 wordt opgeheven, of, indien doorgezet, dan met een andere redactie, liefst ook zonder jou. Bouws komt er dan mèt stem in en wordt de Richelieu (inpl. van de éminence grise) van dit tijdschrift, dat binnen 1/2 jaar sprekend zal zijn gaan lijken op een wat omslachtige Groene Amsterdammer. Hoofdartikelen van Bouws natuurlijk, in grootere letter, en gespatieerd. Ik heb hem nog zeer beleefd geschreven, maar ik kots van het gezwel. Voilà. Het is een naïeve etterbuil.

Hartelijke groeten en tot nader

Je

E.

Vóór 12 Maart schijnt de verg. niet te kunnen.

Belangrijk!

Ik heb een idee, dat ik bespreken wil met Van Kampen. Daarvoor moet ik naar Holland. Het beste is, dat ik nu eerder naar Brussel ga, en dan doorga naar Holland. De vergadering kan dan ook in Holland plaats hebben en Zijlstra betaalt dan de reis van Maurice en van mij tot Rotterdam en retour. Dit komt op precies hetzelfde neer als wanneer hij voor Bouws en jou de reis Rotterdam-Brussel betaalt, en voor mij Parijs-Brussel, + retours. Wil je dit ook met Bouws bespreken en dan iets probeeren af te maken op een ‘vorige’ Zaterdag, dus bv. 4 Maart in Rotterdam. Maak er direct werk van, en schrijf mij dan, of laat Bouws mij schrijven - als mijn brief hem tenminste niet totaal verstopt heeft.

Zeg niets van mijn idee aan Bouws; zeg alleen maar dat ik voor ‘zaken’ ook naar Holland moet. Het heeft trouwens met Forum niets te maken, maar gegeven de mentaliteit van Bouws zou hij dat toch niet geloven. Bouws is nl., merk ik, op en top van een zakenmans-psychologie, ook in zijn schatting van ons en van zijn eigen situatie in Forum. Onder zijn vernisje van literair-en-kunst-epicurisme is het, met alle slimmig- en dommigheden een banale handelsprol, precies als Zijlstra, die voor mij nu dan ook net zoo hard als Zijlstra verrekken kan. Omdat het verder een ‘best rund’ is, wil ik ruzie met hem vermijden. Maar met hem omgaan zooals ik het vroeger deed, kan ik nu ook voor den schijn niet meer.

Als de vergadering op 4 Maart in Rotterdam mogelijk is, telegrafeer mij dan direct hierheen, dan kan ik misschien van 1 tot 3 Maart nog zaken in Brussel afdoen.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie