E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Le Roselier, 28 november 1935

Le Roselier, 28 Nov. '35.

B.M.

Informeer eens of in Holland een vertaling bestaat van Benda's Trahison des Clercs. Zoo niet, is het dan niet een boek voor jou om te vertalen? beter nog: voor Holland te bewerken, met het vervolg erop: La Fin de l'Eternel. (De specifiek-fransche dingen eruit, de noten die niet interessant zijn weg, enz. en met een goede inleiding.) Alles wat Huizinga in Schaduwen zegt, staat hier eig. al in, en veel beter gezegd, in een stijl die zich tot volwassen (en voor gecultiveerd aangeziene) lieden wendt, inplaats van tot hulponderwijzers. Ik wil dit aangeven in een stuk dat ik over Benda en Huizinga schrijven wil, nl. over het standpunt der ‘clerken’. Benda schrijft ook heel wat minder journalistiek dan Ortéga y Gasset, al is ook hij voor een echte philosoof misschien een ‘journalist’. Lees overigens na (blz. 39-42) wat hij zegt over de rol van den geest in de politieke passies; een antwoord voor jou! Het boek is nog geheel actueel en zou in Holland, waar men Huizinga verslindt, groot succes kunnen hebben.

Hart. groeten van je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie