Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 3 februari 1936

den Haag, 3 Febr. '36

 

Beste Jan

Hierbij het document van H & W terug, met mijn uiterste verbazing en verontwaardiging. Maar het is haast te onbeschaamd om niet komisch te zijn. Wat zouden die si[nj]euren denken bij het opstellen van zulk een tekst? Enfin, deze brief leert ons eens te meer, dat men van die zijde op het gemeenste moet zijn voorbereid. Morgen tijgen ze jou nog aan, dat jij het gerucht verspreid hebt, dat Forum en Gr.N. vereenigd werden!!

Hartelijk dank voor je brief van Zaterdag. Je zult zeker gelijk hebben met je hypothese over V.V.; maar dan bewijst zijn reactie, dat ik ook gelijk had in mijn veronderstelling, dat hij een verwend kind is en eenvoudig te onvolwassen om het feit van zijn litteraire impotentie onder oogen te zien. ‘Papa’ krijgt dan de schuld van alles. Maar inderdaad, al woorden genoeg om V.V. Ik heb geen zweem van boosheid meer over, heb alleen geen lust hem nog te spreken, eer hij tot redelijker opvattingen is gekomen.

Benieuwd naar je novelle! Ik heb deze week, ondanks sloopend seizoen, toch veel geschreven aan de dialogen. (In twee weken zat ik 10 avonden in het theater! Om van alle acteurs voorgoed genezen te worden!)

veel hart.gr. onder ons, en aan E. en B., als je ze spreekt.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie