Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 15 juni 1936

Den Haag, Maandag

 

B.J.

Wij zijn weer terug, hadden nog graag wat willen blijven. Ik schoot daar in de landelijkheid zoo verduiveld goed op.

Zaterdag 20 en Zondag 21 ben je hartelijk welkom! Alleen: Zaterdagmiddag half 3 is in American die constitueerende vergadering anti-Mussert, waarvan je natuurlijk ook bericht kreeg. Ik kom daarvoor naar A'dam en hoop je dus daar te treffen. Ik zou het erg apprecieeren, als je (desnoods wat later, als er examen is) ook kon komen, op die bijeenkomst. Er zullen spijkers met koppen geslagen moeten worden.

Laat mij in ieder geval nog even hooren, waar ik je dien Zaterdag zal treffen!

Veel hart. gr. 2×2

je Menno

 

Een titel voor ‘Ein Mensch fällt’ kan ik maar niet verzinnen. ‘Uit Duitschland gevallen’ klinkt zoo affiche-achtig. Ik zal nog eens ernstig peinzen. Merz logeert momenteel hier; misschien tref je hem nog, in Den Haag of Amsterdam, waar hij woont.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie