Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

[3 oktober 1937]

Beste Jan

hierbij het beloofde stuk ‘over Tooneel’! Ik heb gepoogd er iets levendigs van te maken, waarvoor ik zelf ten volle kan instaan. Geen gelul dus; dat hoefde toch ook niet? Ik hoop, dat V.d.V. het zoo gebruiken kan.

Zooeven Dabit - Greco ontvangen. Ik voel me schuldig aan ondankbaarheid, omdat ik al die zendingen niet kan beantwoorden met tegenzendingen! Hartelijk dank! - Met dezelfde post een brief van Truida, die Maurice verdedigt.

Veel hartelijke groet

je Menno.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie