Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 9 september 1938

Den Haag, 9 Sept.

 

Beste Jan

Zooeven met Schilt gesproken over Adriaan. De zaak zit zoo: hij is bestemd tot opvolger van Rademaker, die oorspronkelijk al 1 Sept. zou verdwijnen, maar nu pas 1 Jan. gaat. De Lang schijnt nu opeens geen bijzondere haast meer te hebben, maar ik heb Schilt gezegd, dat hij dan toch minstens even bericht kon sturen hoe of wat. Schilt beloofde mij om de zaak direct met De Lang te bespreken, wanneer hij terug is (hij is voor een dag of twee uit de stad). Ik krijg overigens den indruk, dat het geval feitelijk al beklonken is; alleen wil Schilt graag, dat v.d. V. een maand eerder komt, om zich in te werken, terwijl onze specialist voor geestelijke ontucht en cabaret er ook nog is. In ieder geval zal Adriaan er nu wel spoedig meer van hooren. Verder heb ik ook den indruk, dat hij best ƒ175 zou kunnen verdienen; ik heb Schilt al gezegd, dat ik het bod van De Lang laag vond. Als het nu met tact wordt opgezet, heb je best kans, dat De Lang er ƒ25 bij doet. Misschien kan Schilt daarover ook nog wat zeggen, te zijner tijd.

Dank voor je brief, die dus gedeeltelijk ‘gekruist’ werd door het telefoongesprek. Ik geneer me over die financieele vergeetachtigheid, en dat nog wel na drie zoo verrukkelijke weken! Schrijf het maar op rekening van de vele beslommeringen, die ik bij thuiskomst had, dan schrijf ik het geld 15 Sept. op jouw rekening. Maar stom blijft het.

Juffrouw Mulder heeft mij laatst nog eens gezegd, dat zij erg graag wil reflecteeren op het Holl. Weekblad. De Lang schijnt haar niet zooveel te kunnen geven, dat zij aan Het Vad. zou willen blijven. Waar ik haar groot gelijk in geef.

‘Schandaal in Holland’ is werkelijk heel geschikt voor Gr. Ned.! Ik geloof, dat je er goed aan doet, niet op dat pamflet van Rost in te laten gaan; de zaak is n.l. wederzijds zoo onontwarbaar en onverkwikkelijk, dat het roeren in die pap alleen al strontlucht naar boven brengt. Het antwoord van Last was n.l. op hetzelfde niveau!

Ik hoop Eddy spoedig te schrijven, maar telkens merk ik weer, dat de lange afwezigheid een gemis aan contactpunten meebrengt. Het valt me moeilijk over dingen te schrijven, die wij misschien wederzijds niet meer compleet zullen aanvoelen. Zooiets is natuurlijk onvermijdelijk, na twee jaar afwezigheid; maar ik ben blij, dat het hun daar nu zooveel beter schijnt te gaan.

Uit een van je (zeer geapprecieerde!) briefkaarten maakte ik op, dat je iets van Arles wou hebben. Maar wat? Ik lees ‘correctie’, maar dat kan toch niet? Verduidelijk dit s.v.p. even.

Het is druk, door de absentie van Hein. Vandaag Kennie gesproken, die juist uit Sestri terug was. Hein schijnt, ondanks voortgezet masochisme, toch op te knappen en tot rust te komen.

Onze kater Adrianus Coclico is voorbeeldig. Bovendien veel molliger en menschelijker dan Kleinmina; wat werd uit deze dame? Zeker weer teruggekeerd tot de jungle? Tot nader!

Veel hartelijks v.h.t.h.

Menno

 

Had ik dat artikel van Eddy over Henny Marsman zoo slecht gecorrigeerd? Of had hij er zelf fouten in laten staan? Misschien is de oplossing weer: Zend Uw proeven aan Hein! Hij is beter!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie