Menno ter Braak
aan
Giacomo Antonini

Den Haag, 12 juli 1937

Den Haag, 12 Juli '37

Kraaienlaan 36

 

Beste Gino

Hartelijk dank voor je bemoeiingen in, aan de ‘Christenen’, het spreekt vanzelf, dat ik een voorwoord van Benda alleen maar zou kunnen toejuichen, ook al ben ik mij geheel wel bewust van de verschillen in opvatting, die tusschen hem en mij bestaan, er is echter ook veel overeenkomst, vooral in de practijk, en dus zou Benda waarschijnlijk de geeigende man zijn om het boek bij Fransche lezers te introduceren. Mocht er iets van komen, dan machtig ik je dus gaarne in dit opzicht te handelen naar het je goeddunkt. Je schrijft, dat het boek, ‘ter lezing’ is bij Gallimard. Is er daar iemand, die Nederlandsch kan lezen?

Het ms. van Lussu ontving ik vanmorgen; ik nam er al een paar bladzijden van door, die ik tot mijn onuitsprekelijke vreugde tamelijk vlot in deze Italiaansche versie kon lezen, (ik heb toch heel weinig oefening, en dus een zeer beperkte woordenkennis). Zoodra ik mijn indruk bepaald heb, zal ik je nader berichten over de mogelijkheid of onmogelijkheid, volgens mijn inzicht, van een uitgave bij Querido of De Lange.

Deze brief stuur ik maar vast naar je nieuwe adres, waar je nu, meen ik, al woont of zeer binnenkort gaat wonen.

hart. gr., en in afwachting van nader nieuws over Gallimard,

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie