Maurice Roelants
aan
Menno ter Braak (e.a)

[Brussel, 10 oktober 1935]

Aan mijn Nederlandsche en Vlaamsche mederedacteuren van Forum, alsmede aan den heer D. Zijlstra, directeur van Nijgh & Van Ditmar, N.V., Rotterdam.

 

Waarde vrienden,

Wij hebben gepoogd Forum in stand te houden. Mijn offers daarvoor zijn niet de geringste geweest. Ik heb er in moeilijke omstandigheden naar gestreefd mijn persoonlijke opvattingen ondergeschikt te maken aan het groepsverband. Mijn streven is mislukt.

Hierbij deel ik u mede dat ik mijn persoonlijke vrijheid terugneem. Dit wil zeggen dat ik van alle verklaringen, nakaarterij, verantwoording en rechtzetting van vergissingen afzie. Uit een stroom van memoranda en persberichten, is mij immers gebleken dat ik aan een verloren zaak nog veel twistgeschrijf zou moeten wijden, terwijl de thans reeds overdadige verwijdering tusschen de diverse partijen nog zou worden vergroot.

Ik hoop uit onze samenwerking vooral de prettige momenten te zullen onthouden en verblijf met voor een ieder goedgekozen waardeering,

Uw

M. Roelants.

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis. Brief. Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie