Briefwisseling Menno ter Braak - Pedro Clignett

Pedro Clignett
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 18 oktober 1928

18 October 1928

Mijne Heeren,

Mijn vertegenwoordiger te Hilversum rapporteert mij, dat door Uwe Vereeniging in Nederland films vertoond worden, waarbij muziek gemaakt wordt. Beleefd breng ik U de Auteurswet in herinnering.

Ik verzoek U beleefd zoo mogelijk deze week te komen op het kantoor van de Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, Nicolaas Witsenstraat 17, opdat ik U mededeelen kan op welke wijze U toestemming bekomen kunt tot het doen uitvoeren van de muziek der ruim 60.000 leden onzer 8 Genootschappen:

1. Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
2. Performing Right Society
3. Sociedad de Autores Espanoles
4. Società Itialiana degli Autori
5. Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger in Wien
6. Poolsche Genootschap
7. Portugeesche Genootschap
8. Roemeensche Genootschap
Met meeste hoogachting,
Pedro Clignett

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie