Briefwisseling Menno ter Braak - Aug. Cuypers

Aug. Cuypers
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 28 september 1927

Amsterdam (Z.)

28 Sept. 1927

Amice,

Niet alleen mij, ook mijn broer (Hub. Cuypers Jr., hetzelfde adres) kun je als lid der Filmliga noteeren. Tenzij 'n andere verrekening gewenschter is, zal ik je de contributie (2 × fl9,60) dezer dagen per postwissel toezenden.

Blijft voor a.s. Zaterdag introductie onverbiddelijk uitgesloten? Zoo niet, dan zou ik één introductiebewijs zeer op prijs stellen!

Met beste groeten

Aug. Cuypers.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie