Briefwisseling Menno ter Braak - J. Delmonte

J. Delmonte
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 15 januari 1928

Amsterdam, 15 Januarie 1928.

Zeer Geachte Heer,

Er is mij laatst gevraagd of het niet mogelik zou zijn voor de tweede helft der matinée's een lidmaatschap voor de helft van het seizoen beschikbaar te stellen, dus voor Fl.4.80.-

Natuurlik is dit niet geheel in de haak: men is lid en heeft o.a. recht op de matinée's, men betaalt niet zijn plaats, maar zijn lidmaatschap, onafhankelik hoeveel voorstellingen men wenst te bezoeken.

Aangezien er ongetwijfeld in dit éérste oprichtingsjaar meerdere mensen zullen zijn, die, nu de zaak eenmaal marcheert, ook nog wel zich zouden opgeven als het seizoen niet zo ver gevorderd was, geef ik U, het bovenstaande in overweging.

Heeft U echter een ander inzicht, dan leg ik mij daarbij volkomen neer, onenigheid lijkt mij in dit stadium funest. Ik deel U slechts mede wat mij ter ore kwam.

Met de meeste Hoogachting

J. Delmonte

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie