Briefwisseling Menno ter Braak - Ministerie van Justitie

Menno ter Braak
aan
Ministerie van Justitie

Amsterdam, 21 oktober 1927

Amsterdam 21 Oct. 1927

Weledgestr.Heeren

Den 13en October j.l. is door ons voor de ‘Nederlandsche Filmliga’ de aanvrage om de Koninklijke Goedkeuring verzonden. Door een vergissing aan ons bureau is deze aanvrage niet aangeteekend, gelijk de bedoeling was, verzonden. U zoudt ons daarom ten zeerste verplichten, door ons even omgaand te berichten of bovengenoemde stukken ter behandeling in Uw bezit zijn gekomen, voor welke moeite U bij voorbaat onze dank geworde. Porto voor antwoord sluiten wij hierbij in.

met de meeste hoogachting

voor het Dagelijksch Bestuur der Ned.Filmliga

Menno ter Braak

1e Secretaris Penningmeester

Doorslag: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie