Ministerie van Justitie
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 25 oktober 1927

25 October 1927

 

In antwoord op bovenvermeld schrijven, heb ik de eer U mede te deelen, dat het verzoekschrift om erkenning van bovengenoemde vereeniging door goedkeuring harer statuten, mijn Departement heeft bereikt.

De Minister van Justitie,

Namens den Minister,

De Secretaris-Generaal,

Van Blom

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie