Menno ter Braak
aan
Ministerie van Justitie (Den Haag)

Amsterdam, 14 mei 1928

Aan Z. Excellentie den Minister van Justitie

Ingevolg het schrijven van 1 Mei j.l., dat ons van het Departement van Justitie, 1e Afd.B., No.905 gewerd, doen wij Uwe Excellentie hierbij de veranderde en geparafeerde ontwerp-Statuten der Nederlandsche Filmliga toekomen, benevens een nieuw ongezegeld en ongeteekend exemplaar.

Hetwelk doende met verschuldige hoogachting

het Hoofdbestuur der Nederlandsche Filmliga

Menno ter Braak

1e Secretaris-Penningmeester

 

Origineel: Den Haag, Algemeen Rijksarchief, Tweede afdeling, V.41908. Brief. Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie