Briefwisseling Menno ter Braak - Filmcentrale van den Bond van Nederlandsch-Indische Kunstkringen

Filmcentrale van den Bond van Nederlandsch-Indische Kunstkringen
aan
Menno ter Braak (Bestuur van de Filmliga Amsterdam)

Soerabaia, 20 augustus 1928

20 Augustus 1928

WelEdele Heeren,

Wij hebben de eer U mede te deelen, dat onze heer Verboom, Voorzitter van de Filmcentrale en Onder-Voorzitter van den Soerabaiaschen Kunstkring Woensdag j.l. 15 dezer per s.s. Slamet naar Patria is vertrokken en U spoedig hoopt te bezoeken, teneinde met U over filmzaken te spreken. Wij gaven ZEd. een introductiebrief voor U mede en bevelen ZEd. in Uw welwillendheid aan.

Hoogachtend,

FILMCENTRALE

van den Bond van N.I. Kunstkringen

Tobias

Hon. Secretaris

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie