Briefwisseling Menno ter Braak - H. Naeff

H. Naeff
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Utrecht, 25 september 1927

Geachte Heer,

Ik las in 't Handelsblad van de eerste matinee v.d. Filmliga.

Wilt U mij even schrijven 1e of de oprichting van een liga in Utrecht door is gegaan, zo niet, of ik, als stiefbroer van M. Franken te Parijs, deze matinee bij mag wonen, al word ik geen lid van de Filmliga, en 2e op welke voorwaarden ik lid kan worden v.d. liga-Amsterdam en 3e hoeveel voorstellingen U verwacht.

Bij voorbaat mijn welgemeende dank

u.d.w. H. Naeff

Oude Gracht 327

Utrecht

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie