Briefwisseling Menno ter Braak - Nederlandsche Bioscoop-Bond

Menno ter Braak
aan
Nederlandsche Bioscoop-Bond

Tiel, 2 juli 1929

Tiel, Korenmarkt 59

2 Juli 1929

 

Mijne Heeren

In verband met het hangende bioscoopconflict in het Zuiden des lands hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij voornemens zijn voor onze afdeeling EINDHOVEN een buitengewone voorstelling (als gewoonlijk in besloten kring) te organiseeren.

Wij nemen de vrijheid U van deze voorstelling, waarvan de datum nog niet is bepaald, in kennis te stellen, ten einde den indruk te vermijden, dat wij in deze materie partij zouden kiezen. Niets is minder het geval, daar de Nederlandsche Filmliga geen commercieele interesses bezit. Zij meent echter aan de gerechtvaardigde wenschen harer Eindhovensche leden gehoor te moeten geven door het initiatief te nemen tot deze opvoering.

Voor Uw commentaren staan wij echter te allen tijde open.

met de meeste hoogachting

voor het D.B. der Nederlandsche Filmliga

Secr.

 

Doorslag: Amsterdam, EYE Film Instituuut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie