Briefwisseling Menno ter Braak - Nederlandse Vereeniging voor Onderwijs- en Ontwikkelingsfilms

Nederlandse Vereniging voor Onderwijs- en Ontwikkelingsfilms
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, [vóór 25 oktober 1927]

Wij hebben de eer U uit te noodigen om U te doen vertegenwoordigen op eene bijeenkomst op Dinsdag 25 October a.s., des namiddags 2 uur, in het gebouw der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburch 23, ter bespreking van de mogelijkheden tot samenwerking van Volksuniversiteiten, Filmliga's en V.O.O.F. bij de vertooning van films met cultureele waarde.

Tot deze bijeenkomst zijn uitgenoodigd de besturen der Volksuniversiteiten en Filmliga's in Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht.

vdB/M. Het Bestuur der V.O.O.F.,

[onleesbaar] Voorzitter,

[onleesbaar] Secretaris.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie