Nederlandse Vereniging voor Onderwijs- en Ontwikkelingsfilms
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 28 oktober 1927

28 October 1927

 

Voor zooveel noodig veroorloven wij ons hierbij te herinneren aan de tweede bijeenkomst van vertegenwoordigers van Volksuniversiteiten en Filmliga's en onze vereeniging, die zal worden gehouden op Vrijdag 4 November a.s. des nam. 2 uur in het gebouw der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, Laan Copes van Cattenburch 23, alhier.

Namens het bestuur der V.O.O.F.

vdB/P

[onleesbaar]

Secretaris.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie