Ed. Pelster
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Den Haag, 8 april 1930

8 April 1930.

B.M.

Besten dank voor je brief van 7 dezer. Ik zend hem door naar ‘De Uitkijk’, waar van alles notitie wordt genomen. Copie van Zuiderzeewerken krijg je van Moskou uit naar Kopenhagen. Daar zorgt Juffrouw van Dongen voor en besprak ik gisteren de zaak nog met haar.

De groote moeilijkheid, ook vooral voor ‘De Uitkijk’, is dat er practisch geen goede copie van Zuiderzee ter beschikking is. Zoodoende kunnen we deze film met Paschen ook niet in ‘De Uitkijk’ inzetten en ook niet in den Haag of Rotterdam, waar ook interessenten er voor zijn.

Ik vind het jammer en vind het vooral van Dr Ivens heel vreemd, die wel heel graag erg veel geld uit die film zou willen sleepen, desnoods liever van Tuschinski dan van ‘De Uitkijk’ en ten koste van ‘De Uitkijk’, dat hij dan ten minste niet zorgt dat er vlug een copie van beschikbaar is. Nu verwatert de heele actualiteit er van en komt met overal voor met de film van Mullens.

Pelgrim is voor Rotterdamsch Lyceum genoteerd op 15 April a.s. Dat was toch wel je bedoeling. fl 10.- is in orde.

Dietsche Leergang is door Franken behandeld van Amsterdam uit. Dat loopt dus ook wel. Ik liet hem zoo juist je brief lezen en hij zeide naar aanleiding hiervan tenminste niets bijzonders.

Turksib baart nog zeer ernstige zorgen. Want dat gaat niet zoo eenvoudig. In ieder geval heeft de Wind er zakelijke rechten op en die kunnen zelfs zijn Sowjet-collega's in Berlijn zoo maar niet schenden. Dat dat ook het geval is bleek me uit een lang telefoongesprek van gisterenavond met Joris in Eindhoven, die ik over de zaak eenige zeer positieve zakelijke vragen heb gesteld. Als de Liga iets doet, moet het toch minstens ‘fatsoenlijk’ gedaan worden. En het begon heel veel op een schwindeltje te lijken. We zullen wel zien.

Over de Richter-films hoorde ik nog niets naders en wil ze zelf ook graag hebben.

Je muziekopmerking gaf ik aan Franken door. Zelf hoorde ik het programma nog niet; heb te weinig tijd.

Brief Antwerpen behandelt Franken.

Met hart. groeten t.t.

Ed. Pelster

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie