Ed. Pelster
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Den Haag, 3 juni 1930

3 Juni 1930.

B.M.

Voor de goede orde bevestig ik je hierbij nog even het volgende:

1. Per 23 Mei kreeg ik een cheque van je, groot fl. 280.- voor Leiden, programma 5 tot en met 8. Deze heeft dus geheel en al betaald.
2. Per 27 Mei kreeg ik een cheque van je, groot fl.160.- voor Delft programma 5 en 6. Volgt daar nu uit dat ze 7 en 8, resp. Generallinie en Chinees met aanhang niet meer zullen vertoonen? Dat zou wel jammer zijn, want bij het vastleggen van beide films heb ik ook op Delft gerekend, zoodat mij dat dus weer fl. 140.- achteruit zou zetten. Laat me er nog eens iets over hooren.
Verder meen ik dat je me voor Delft fl 20.- te veel hebt gezonden. Mocht dat zoo zijn dan geef ik je die dezer dagen wel terug. Ik ben ook ten volle bereid om ze te houden.
3. Per heden kreeg ik een cheque van je groot fl 160.- voor 2 programma's van Eindhoven, waarop ik je fl 20.- terugbetaalde.

Hoeveel Eindhoven en eventueel andere menschen nog betalen moeten zal ik dezer dagen nagaan en je dan nader berichten.

Dan komt de Chien Andalou aan de beurt. En liefst heel gauw, want mijn geld zit aan alle kanten vast!

Bon heeft dezer dagen de weer in elkaar gezette Voici Paris aan ‘De Uitkijk’ afgeleverd. Nu moet ik het ding echter nog even controleeren en bericht je dan nader. Als hij het werkelijk weer in elkaar heeft gekregen, vind ik hem een wondermensch!

Verder tot morgenavond. De film, waar ik vanmiddag den naam niet van kon vinden is So ist das Leben. Zeg het maar aan Graadt v.R.

Met hartelijke groeten t.t.

Ed. Pelster

Er komt van den winter ontzettend veel werk met voorstellingen!

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie