Briefwisseling Menno ter Braak - J. Schuil

J. Schuil
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 5 september 1927

Amsterdam, 5 September 1927

Zeer geachte Heer,

In afwijking van mijn oorspronkelijke opgave zou ik U alsnog willen verzoeken, de contributie voor onderstaande leden in twee termijnen te willen doen innen.

Hopend, U daarmede geen moeilijkheden te veroorzaken, verblijf ik,

Hoogachtend,

J. Schuil.

Mej. S. van Rooy, Jozef Israëlskade 130 II.

Hr. J. Schuil, Jozef Israëlskade 130 II.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie