Briefwisseling Menno ter Braak - H.J. Smeding

H.J. Smeding
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 10 november [1928]

A'dam 10 Nov.

 

Zeer geachte Heer ter Braak

Zou het misschien ook mogelijk zijn dat de voor muzikale ooren zeer hinderlijke infantiele ‘muziek’, welke de filmliga matinée's dit jaar weer schijnt te moeten bederven, vervangen wordt door iets anders (of niets)? Er zijn met mij vele anderen welke zich hierover ergeren: een ergernis die wel geheel buiten het probleem ‘modern’ of ‘niet-modern’ staat, daar dit zielige gewriemel niet meer dan de noten met muziek gemeen heeft. Nu weet ik wel, dat men van improviseeren niet veel verwachten kan, maar men hoeft toch niet geïrriteerd te worden en een opera-potpourri ware nog altijd beter dan dit. Ik ben me bewust dat het niet hoffelijk is een belangelooze medewerking te critiseeren; hierom heb ik het dan ook het vorige jaar geduldig aangehoord.

Hoogachtend

H.J. Smeding

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie