Briefwisseling Menno ter Braak - S. de Vries

S. de Vries
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 september 1927

27 Sept. '27.

Weledelen heer,

Tot mijn spijt verzuimde ik indertijd mij op te geven als lid van de filmliga. Ik weet niet of zulks alsnog kan geschieden. Is dat wel het geval, dan verzoek ik u mij als zoodanig te boeken en mij omtrent contributie e.d. wel te willen inlichten.

Hoogachtend,

Uw dv.

S. de Vries.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie