J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 21 januari 1933

Rotterdam 21 Jan. '33

Zeer geachte Heer ter Braak,

Een denkbeeld vervolgt mij in de laatste dagen, dat ik aan Uw oordeel wil onderwerpen. In mijn leven heb ik twee bekende maandbladen zien opkomen en een kwijnend bestaan voortzetten. Ik herinner mij den bloeitijd van ‘de Gids’, toen Potgieter, Busken Huet en Buys nog leefden; ik was getuige van de geboorte van de ‘Nieuwe Gids’ onder leiding van Kloos, van Deyssel enz. Zijn beide maandbladen niet aan ouderdoms-gebreken gaan lijden! Voor mij is dat geen vraag meer en daarom greep ik naar Forum, dat een nieuw geluid laat hooren en het leven der menschen wil beelden, niet zooals men het wenscht, doch zooals het is. Waarlijk een taak van schoonheid en eerlijkheid! Kan dan, zoo dacht ik, Forum niet worden wat eertijds ‘de Gids’ was, een maandblad waarin zoowel de kunst als de wetenschap tot uiting komen, de twee voornaamste aspecten van het menschelijk leven. Dat zou alleen dan mogelijk zijn als de oprichter van ‘Forum’ zich een of meer medewerkers koos. Wil daarom dit mijn denkbeeld, als gij het gezond acht, eens bespreken met Uw uitgevers. Maar liefst mijn naam daarbij verzwijgen, daar immers naar ons beider meening, alleen het denkbeeld van belang is en niet de naam van den auteur.

Met hartelijken groet steds gaarne

Uw [dienstv.]

J.L. Andreae sen.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie