E.J. van der Brugh
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Tiel, 6 februari 1924

Tiel, 6/2 '24

 

B.M.

Mijn dank voor de kolen vuurs die je in den vorm van een ex. van je inaugureele rede ons hebt toegediend. Ook Kramers heeft in de redactie van P.C. zijn eerste talent daarvoor gegeven. Jij bent verstandiger door het na je candidaats te beginnen. Geluk er mee, en met den psalmist zeg ik: och dat men op deez' eerstelinge een oogst van schoone artikelen zag! De hooge oomes alhier gewaagden met voldoening van dezen nieuwen werkkring die alleen hen kon verzoenen met je wel wat ondoordacht versmaden van de Leidsche familierelatie.

Vale, en tot ziens

t.t.

E.v.d. Brugh

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie