E.J. van der Brugh
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Tiel, 26 januari 1925

Tiel, 26/1 '25

 

Am.

Je bent onder een economisch gesternte geboren. In één adem kan ik je bedanken voor je felicitatie en de toezending van P.C. dat ik zooeven ontvang, en tevens je gelukwenschen met dezen dag. Economisch - ten minste in casu voor mij. - Eenige vriendelijke dames en enkele heeren maakten hun opwachting op den 23ste. Straks zal 't bij jou wel omgekeerd zijn en de meerderheid zullen wel heeren worden. Zoo wisselt alles. Als je naar de 50 loopt is de vereering v.h. schoone geslacht minder gevaarlijk. - Studeer Hegel maar, dat is een groote troost - al vindt Oom Nico 't een mallemolen - waar hij niet in wil gaan zitten, en toch over redeneeren. Practische wijsbegeerte van Prof. Wattjes, onlangs uitgekomen, is een mooi boek, zeer leesbaar en van de ware leer.

Hartel. gr. wij varen wel

t.t. E.v.d. Brugh

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie