Dirk Coster (Delft)
aan
Menno ter Braak

[voor april 1931]

Waarde Heer,

Ik meen dat dit heel goed gaat, omdat wij dan direct in April beginnen. Zendt U dan de copie naar Thieme? of liever nog Arnhem?

Met vriendelijken groeten

Uw Dirk Coster

P.S. Veel gelukwenschen bij Uw voorgenomen huwelijk

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie