L.J. Jordaan
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 30 mei 1930

Vrydag 30 Mei '30

 

B.M.,

Zooeven belt de heer Kann mij op, met de mededeeling, dat morgenochtend een onderhoud tusschen hem en jou zal plaats hebben, over medewerking aan ‘De Groene’. Ik beschouw dit als een persoonlijk succes, waarop ik reeds langen tijd heb aangestuurd en ben er dies zeer mee in mijn sas.

Ik hoop van harte, dat het onderhoud tot bevredigende resultaten zal leiden en we je als medewerker van de verjongde ‘Groene’ mogen begroeten.

Vr.gr.

t.t. L.J. Jordaan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie