Menno ter Braak
aan
W.L.M.E. van Leeuwen

Den Haag, 18 februari 1936

den Haag, 18 Febr. '36

B.W.

Ik heb alleen een portret, dat algemeen bekend is (algemeen: d.w.z. wat men in de letterkunde onder algemeenheid verstaat). Daarvan kan ik je natuurlijk dadelijk een exemplaar zenden, maar als je iets origineelers wilt hebben, kan ik een nogal vermakelijk en scherp kiekje uit Venetie laten vergrooten. Het beeldt mij af, staande in conversatie met vier steenen kruisvaarders of zeeroovers, in ieder geval bij S. Marco. In ieder geval zal ik de vergrooting maar laten maken; je kunt dan nog zien, of je het ding gebruiken wilt.

Bij mijn krantenwerk schiet vrijwel alle particuliere correspondentie er bij in, helaas. En je weet, dat ik in vacantiemaat niet meer te vergelijken ben bij vroeger, toen ik leeraarde? Ik hoop overigens, dat je mijn Zondagsartikelen regelmatig bereiken; daarin spui ik ongeveer alles, wat ik kwijt wil zijn en wat niet onmiddellijk met mijn eigen werk te maken heeft. Dat neemt niet weg, dat wijheel graag jullie komen opzoeken, zoodra er gelegenheid is. Het gaat ons verder best, al neemt het seizoen ditmaal onaangenaam veel tijd in beslag. Ik hoorde juist van Marsman, dat hij weer bij jullie komt logeeren. Zijn vrijheid van beweging benijd ik hem soms een beetje, maar ik kan niet zeggen, dat het journalistieke vak mij tegenstaat.

Ik las zoo nu en dan critieken op je boek. Het is je, dunkt me, nogal eens te verstaan gegeven, dat je je door de Forummentaliteit ongunstig hebt laten beïnvloeden. Zelfs een objectieve figuur als jij ontkomt niet aan de vloek! Geen principe, dat is hier te lande het voordeeligst, of een vaderlandslievend principe.

Binnenkort ontvang je dus de foto.

Gaat het jullie verder goed? Gerda's gezondheid in orde?

Veel hart. gr. voor jullie beiden

ook van Ant

je Menno

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie