K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak

Schaerbeek, 15 augustus 1939

Schaerbeek, 15-8-'39

71 Rue Dupont

 

Waarde Ter Braak,

Een dezer dagen stuurde ik Marsman op zijn verzoek een aantal kritieken en essays over Slauerhoff; ik had echter het In Memoriam-nummer en Van Wessems Slauerhoff-herinneringen niet bij de hand. Zou jij die niet - mèt de inhoudsopgaaf van de verzamelde gedichten die ik je indertijd zond - voor eenigen tijd aan hem willen afstaan? Zijn adres is Chalet de Mont-Plan, Bogève, Hte Savoie. Marsman schijnt de eerste proeven te hebben gekregen; deze wemelen van de zetfouten; hij vroeg indertijd de schoone proeven. Tot nog toe ontving ik alleen de proeven van het eerste deel. Als het in de bedoeling ligt, de drie deelen nog dit jaar te doen verschijnen, moet er wel haast gemaakt worden, in verband met Marsmans inleiding. Liever had ik de heele gezette poëzie tegelijk in huis, om een goed overzicht te krijgen en eventueel aan de opstelling eenige verbeteringen aan te brengen. Ik wacht daarom, om kosten te vermijden, met de opzending van de gecorrigeerde proeven. Greshoff zei mij eens, dat Vasalis met een cahier in de Vrije Bladen uitkwam. Als dit inderdaad zoo is, zou ik dan niet één vers hieruit mogen hebben voor ‘In Aanbouw’? Deze verzameling mag alleen ongepubliceerd werk bevatten en als de redactie met het cahier tot 15 November (1 November verschijnt de almanak) zou willen wachten, kan, dunkt mij, tegen afstaan van een gedicht geen bezwaar bestaan. Vasalis heeft mij indertijd alle medewerking toegezegd, maar zij schijnt in Amerika te zitten, ik kan haar in ieder geval niet bereiken. Het zou ontzettend jammer zijn, wanneer zij in zoo'n representatieve verzameling ontbrak.

Met vr. gr.

van

K. Lekkerkerker

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie