Menno ter Braak
aan
H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij

3 juli 1939

3 Juli 1939

 

H.P. Leopolds Uitg.Mij.

Noordeinde 23

DEN HAAG

 

Zeer geachte Heer Leopold,

Door dezen bevestig ik de ontvangst van Uw brief van 30 Juni j.l., met den inhoud waarvan ik accoord ga.

hoogachtend,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie