Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 12 maart 1931

Rotterdam, 12 Maart 1931

N.V. VAN LOGHUM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.

Velperweg 143c, ARNHEM

Zeer geachte Heer van Tricht

Voor Uw brief van 9 Maart zeg ik U bij dezen vriendelijk dank. Tot mijn spijt verneem ik daaruit, dat U voor Paschen niet tot een decisie meent te kunnen komen. In het bijzonder met het oog op mijn voorgenomen huwelijk, dat 8 April te Berlijn voltrokken zal worden. Ik zou daarom graag de zaak voor ik op reis ga, afdoen en liefst spoedig Uw voorstellen tegemoet zien.

Misschien verdient het in de gegeven omstandigheden de voorkeur, de zaak eerst even schriftelijk te behandelen, opdat ik een zuiver vergelijk kan maken; ik heb n.l. ook een andere mij bekende uitgever het m.s. ter lezing gegeven en hem verzocht, mij een aanbieding te doen. Hij behoort niet tot de twee, die ik U vroeger noemde; ik ken hem door andere relaties en mag als ‘zakenman’ zijn mogelijkheden nu eenmaal niet buiten beschouwing laten. Daarom zou ik er prijs op stellen, de aangelegenheid voor het eind van de volgende week af te handelen en Uw voorstellen voor Zaterdag 21 Maart in mijn bezit hebben. Ik hoop, dat deze datum U niet in ongerief brengt en dat U mijn haast voor deze speciale omstandigheden wilt verontschuldigen.

M.v.gr, hoogachtend,

Uw dv.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie