Menno ter Braak
aan
Aad Schelling

Den Haag, [28 mei 1934]

den Haag, 28 Mei

B. A.

Er is met ingang van 15 Juni een betrekking van secretaresse aan het Physiologisch Laboratorium van Rademaker vacant. Mijn broer, die bij R. conservator is, belde mij op, om te vragen, of jij daar iets voor zoudt voelen en of je je in dat geval zoo spoedig mogelijk met hem in verbinding zoudt willen stellen (opbellen aan het laboratorium of er zelf heen gaan).

Het salaris is, meen ik, ± f 600 per jaar.

Wil in ieder geval mijn broer even iets laten hooren, want hij heeft verdere sollicitatiebemoeiingen zoolang opgeschort.

v.gr.

je

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie