J.G. Schoup
aan
Menno ter Braak

1 juli 1935

1 Juli 1935

Zeer geachte Heer ter Braak, -

C.G. van Schelven, Washington, zendt mij een klein fragment retour, dat ikzelf uit HET CARNAVAL DER BURGERS heb vertaald. Ik sluit het hierbij in.

Hij schrijft mij verder, dat hij bezig is aan de vertaling van Uw werk en reeds een groot fragment aan een uitgever heeft voorgelegd. Zoodra hij dit retour krijgt zal hij het mij ter doorzending aan U doen geworden. Weer vraagt hij Uwe voorwaarden voor de Engelsche en Amerikaansche vertaalrechten. Wilt U zoo goed zijn mij in de gelegenheid te stellen hem hierop te kunnen antwoorden.

Met de meeste hoogachting,

J.G. Schoup

1 Bijlage:

Engelsch Fragment “Het Carnaval der Burgers”.

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie