Menno ter Braak
aan
J.G. Schoup

2 juli 1935

2 Juli 1935

Zeer geachte Heer Schoup,

Dank voor Uw schrijven. Het bijgevoegde fragment lijkt mij zeer goed vertaald, al kan ik de finesses bij een oppervlakkige controle niet beoordelen. In ieder geval zou ik, als de vertaling van den heer van Schelven op dezelfde hoogte bleek te staan, stellig wel met hem in zee willen gaan. Ik hoop dus, dat hij mij spoedig een gedeelte van zijn vertaling ter kennisneming kan toezenden.

Wat de voorwaarden betreft: het lijkt mij, om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn, het beste een vast bedrag te vragen (f. 1.000) in onterugvorderbare royalties, of voor een aantal exemplaren, nader vast te stellen in onderling overleg, zoodat na verkoop van dat bepaalde aantal exemplaren een percentage ingaat. Mij dunkt, dat de Heer van Schelven met deze gegevens wel contact met een uitgever kan zoeken. Het gaat er dan alleen nog maar om, de grens vast te stellen, waar het percentage begint: maar ik wacht in dezen liever een redelijk voorstel van den uitgever af, dan zelf een aantal te noemen, dat wellicht kant noch wal raakt. Het is mij om het principe te doen: een vast bedrag ineens, en bij een behoorlijke verkoop een rechtmatig aandeel in de winst voor den auteur.

Ik heb U echter reeds gezegd, dat ik de zakelijke kant liefst zoo elastisch mogelijk wil behandelen. Wanneer bij den uitgever fatsoen aanwezig is, behoeft hij niet bang te zijn, dat ik onmogelijke dingen zal vragen.

Met dank voor Uw bemoeiïngen, en in afwachting van Uw nadere berichten,

met de meeste hoogachting,

[omcirceld in handschrift:] Graag terug

Doorslag: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie