Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)

Rotterdam, 9 december 1930

Rotterdam, 9 Dec. 1930

Beukelsdijk 143b

 

Zeer geachte Heer Stols,

Het treft al heel ongelukkig, dat Uw verblijf in Holland juist samenvalt met het mijne in Berlijn; ik zit daar n.l. van 20 tot en met 29 December! In Januari heb ik echter een voorloopige afspraak met du Perron in Brussel, bij welke gelegenheid wij elkaar ongetwijfeld zullen kunnen ontmoeten.

Wat de roman betreft: voor ik Uw brief ontving, was ik reeds in onderhandeling met Van Loghem Slaterus en De Haan. Aan den eersten heb ik eenige moreele, hoewel geen bindende, verplichtingen, omdat hij zich de nogal riskante uitgaven van mijn Carnaval heeft aangetrokken. De ander heeft mij verzocht, het tweede bod te mogen doen, zoodat ik voor dit boek practisch vast zit, tenzij beide heeren er natuurlijk niets in zien. Voor de de verdere toekomst ben ik echter in alle opzichten vrij; ook daarover kunnen wij in Januari waarschijnlijk praten.

Dank voor de toezending van de eerste proeven. Het is zeker de bedoeling dat ik met de terugzending wacht, tot alles er is? Trouwens, het is goed gezet, er is weinig aan te verbeteren.

Inmiddels, m.v.gr., gaarne

Uw dv.

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie