Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)

Rotterdam, 20 februari 1931

Rotterdam, 20 Febr. 1931

 

Amice,

Ik zend je met gelijke post als drukwerk het Jaarboekje. Je moogt het wel houden, er komt binnenkort een nieuw. Misschien kun je er nog iets mee doen voor propaganda. Ik zou je aanraden, het frikkendom ijverig te bewerken.

Voorts: ik zond je de proef van ‘Afscheid van Domineesland’ terug, maar vergat, meen ik, daarin het woord katechisatie van een overtollige h te zuiveren. Wil je er even naar kijken, het woord komt op enkele plaatsen voor, ik geloof drie of vier maal. Het staat zoo ondeskundig, als het verkeerd is gespeld.

Aan mej. De Roos heb ik je bericht doorgegeven. Je zult waarschijnlijk wel iets van haar hooren.

Misschien kom ik 28 Febr. nog in Brussel; zeker is het nog niet.

m.h.gr.

tt.

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie