Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)

Rotterdam, 28 juni 1931

Rotterdam, 28 Juni 1931

Amice,

Tot mijn verwondering zag ik vanmorgen in de N.R.Ct. een groot stuk van Donker over ‘Afscheid van Domineesland’,... dat, meende ik, niet verschenen is! Tenminste mijn boekhandelaar vertelde me, dat hij al eenige menschen, die het boek hadden willen koopen, voorloopig had moeten afwijzen. Maar blijkbaar heb je toch reeds recensie-exemplaren rondgezonden.

Natuurlijk heb ik daartegen geen enkel bezwaar, maar zou het dan ook niet consequenter zijn, dit deel vast in den handel te brengen, als ‘Man tegen Man’ nog niet klaar is? Het lijkt me toch eigenlijk verkeerd, als het publiek een bespreking leest en in den boekhandel hoort, dat het boek niet als ‘koopwaar’ bestaat!

M.h.gr.

tt.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie