Briefwisseling Menno ter Braak - De Telegraaf

De Telegraaf
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 juni 1927

Amsterdam, 27 Juni 1927.

 

Den Heer M. ter Braak

Den Texstraat 31b

AMSTERDAM.

 

Hooggeachte Heer,

Wij zouden het op prijs stellen, voor onze ‘Vrouw- en Kind’-rubriek nog eens eenige bijdragen van U te mogen ontvangen.

In afwachting teekenen wij,

Hoogachtend,

Secretariaat Redactie

[ondertekening onleesbaar]

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie