Briefwisseling Menno ter Braak - F.C. Terborgh (pseudoniem van Reijnier Flaes)

F.C. Terborgh
aan
Menno ter Braak

22 maart 1934

22. III. 34

 

WelEdelZeergeleerde heer,

Mochten deze beide gedichten een plaats in ‘Forum’ kunnen vinden, zoo zoude me zulks een genoegen doen. Mocht Uw Redactie niet tot plaatsing kunnen besluiten, zoo moge ik U verzoeken de bladen wel te willen vernietigen.

Met gevoelens van hoogachting

Uw dv.

F.C. Terborgh

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie