Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 10 oktober 1935

Utrecht 10-10-'35

 

Beste Menno,

Ik wou nog even een paar dingen over Forum met je behandelen. Vanmorgen sprak ik Rien Marsman, die meende te weten, dat Querido er wel iets voor zou voelen een dergelijk tijdschrift op te richten. Ze zou mij wel duidelijker gegevens verstrekken, als ik er op in ging; Marsman zelf schijnt er geen tijd voor of lust in te hebben. Wat denk je van deze mogelijkheid en wat moet onze gedragslijn zijn? Mij kwam ter oore, dat achter de geheele Vlamingen-hetze van Duinkerken kan zitten, als defensor fidei en als Gids-redacteur, die Forum weg wou hebben. Dit is natuurlijk niet meer dan een onbewijsbaar gezichtspunt, maar zooveel is zeker, dat het bij mij persoonlijk de woede tegen de Paapschen aanmerkelijk versterkt heeft en vooral de wensch om op eenige manier iets Forum-‘ahnliches’ voort te zetten. Groot-Nederland, dat we daarom niet moeten verwaarloozen, blijft tweeslachtig, zelfs bij inperking van C.'s macht. Het V.B. plan - waarover Engelman met mij sprak- dito, vooral wanneer Engelman zelf daarin een rol moet spelen, zooals indertijd! Wat nu Q. betreft, zou ik daarmee niet willen beginnen voor we Zijlstra een laatste kans hebben gegeven, maar hoe moeten we dat aanleggen? Denk hier eens over na. Daar alles nog zeer onzeker is, is strikte geheimhouding natuurlijk geboden, óók tegenover Z.. Als jij 't beter vindt, direct de onderhandelingen met Q. te openen, vind ik dat ook best. Wil jij dat dan doen, of ik? Heel lang moeten we er niet mee wachten, want er kunnen allerlei kapers op de kust komen; Nijhoff zei ook al, heel in 't algemeen, dat hij er voor zou voelen een nieuw tijdschrift op te richten, hoewel ik niet geloof, dat hij dat nu al wil. Maar zoo kunnen er nog meer zijn. Een redactie zou kunnen bestaan uit jou, Marsman, mij, en twee niet-literatoren, b.v. Geers. Jouw werk zou natuurlijk desgewenscht tot een minimum beperkt kunnen worden, het gaat voornamelijk om het ‘Forum karakter’, dat ik bestendigd zou willen zien, en dat van ons drieën het meest samenvalt met jouw naam. Zooals ik al zei, moeten we daarnaast natuurlijk iedere bres in Groot-Nederland bezetten; desnoods word ik redacteur van beide tijdschriften, wat niet gek is; het gaat er hoofdzakelijk om reserves te hebben. Maar natuurlijk moet Greshoff hier voorloopig buiten blijven, te meer omdat dit alles nog zoo in de lucht hangt.

Laat eens spoedig hooren hierover.

Hart. gr. van je

Simon

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie