Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 17 oktober 1935

Utrecht 17-10-'35

 

Beste Menno,

In haast even over de tijdschriftkwestie. We hebben nu de volgende mogelijkheden. 1e Forum + Gulden W. bij N. en v.D. 2e Groot-Ned. (Gr. schreef mij, dat hij mij eerstdaags een voorstel zal doen.) 3e De V.B. worden gereorganiseerd: van Wessem vroeg mij in de redactie te komen! 4e Het Plan-Q. Marsman was vandaag hier en vertelde, dat Q. veel voor een tijdschrift voelt, maar alleen wanneer hij Forum kan overnemen: naam en abonné's; ook een fusie met de V.B. zou hem lijken. Die mogelijkheid bestaat intusschen ook voor Zijlstra: Forum + G.W. + V.B. (b.v. onder den titel Het Vrije Gulden Forum, of zoo iets). Wat denk je van dit alles? Ik voel natuurlijk meer voor Z. dan voor Q, maar zou wel graag vóór 1 Nov. zekerheid hebben over een en ander. Zou jij Vic niet eens kunnen polsen over annexatie v. V.B. bij Forum (+G.W.)? Maar misschien hebben je plannen met Kramers vastere vorm aangenomen, en dan vervalt Q. automatisch. Er blijft dan alleen voor mij de moeilijkheid wat ik kiezen moet! Groot-Ned, geloof ik al vast niet te mogen afslaan, na de moeite die Gr. zich gaf, én om de ‘politiek’ (tegenwicht tegen C.). Tegenover van Wessem heb ik bedenktijd gevraagd: wanneer de keuze gaat tusschen V.B. en Forum + G.W., kies ik natuurlijk het laatste, en het is, dunkt mij, geen bezwaar, dat ik redacteur voor 2 tijdschriften ben, al ben ik niet zoo erg gesteld op deze accumulatie, maar in dit geval kan het noodig zijn, te meer als jij zelf niet actief in een redactie wilt optreden. Laat je gedachten eens gaan over dit alles.

Volgende week Dinsdagmiddag hoop ik dan bij je te komen en vóór de 28e, als ik terugga, een decisie te kunnen nemen, ook met 't oog op Marsman en Q. (en van W.). Het is wel zeer ingewikkeld allemaal! Voor ik 't vergeet: zet je Hemelsche en Aardsche poëzie in 't Nov. en Dec. nummer? Denk er ook om, dat we de pagina's van Virginia nog te goed hebben!

Hart. gr. voor jullie beiden,

van je

Simon.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie