Menno ter Braak
aan
H.A. Gomperts

Den Haag, 25 maart 1939

Den Haag, 25 Maart '39

 

Beste Gomperts

Hoe gaat het?

Ik zou bijzonder graag een geschrift van je publiceeren in de Vrije Bladen, waarvan ik, zooals je misschien weet, tegenwoordig 1/3 der redactie vorm. Heb je niet een idee? Het formaat is _ 32 pagina's. Tot dusverre hadden wij : 1. de correspondentie van Perk, 2. Praehistorie van Van Lier, 3. Tusschen Kantoor en Archief van v.d. Veen. 4. wordt een satire van Henri Bruning, 5. vermoedelijk een boekje van mij over de ‘nieuwe elite’, 6. een novelle van Vestdijk. Mijn illusie is nu om Vasalis (die half toezegde) en jou in twee van de cahiers van dit jaar te ‘brengen’, zooals de [filmboeren] zeggen.

Schrijf mij in ieder geval eens over dit plan.

hart.gr.

je Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie