J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Schaarbeek, [28 maart 1933]

Beste Menno,

Tot mijn groote plezier zie ik, dat door Eddy's stemmerij de zaak geregeld is, vooral doet het mij plezier dat hij vóór Potverteeren gestemd heeft, waar Maurice die ongeoorloofde term zwendel in ontdekte. Ik zat gisteren op een banket naast Maurice en sprak hem er vóór en er na onder 4 oogen, maar hij heeft boe noch ba gezegd over deze heele geschiedenis!!!!!!!!

Doe me nu één Reuze-Lol en stuur me de stukkies, welke je niet neemt terug. ‘Potverteeren’, ‘Over de knekels van Ronsard’, ‘Het juiste Woord’, ‘Wat dan nog?’, ‘Over Aurélien Scholl’ en over ‘Les Belles pages etc’... zijn niet zóó actueel, dat ze niet tot (bijeenhouden en in ieder 3 bv. ze zijn klein) Mei en Juni wachten kunnen. Stuur mij in elk geval die over Willem de Zwijger terug en verder nog al die welke door jou en Eddy niet acceptabel geacht worden.

Het stukje van Eddy's boek, dat ik las, is buitengewoon!

Is jouw schrijfmachine in de soep gereden?

Nu, beste, tot spoedig hoop ik. Hou je taai.

Een stevige hand van

je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie