Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 23 december 1937

Den Haag, 23 Dec. '37

 

Beste Jan

Welkom in Londen! Wij gaan maar naar Eibergen en Zutfen (adres ± 31 Dec. gemakshalve Eibergen); ik moest er even uit zijn, en Schilt had gelukkig in het geheel geen bezwaar.

Mijn artikeltje over de Vlamen heeft de bedoeling je initiatief te steunen zonder je daarom voor 100% ‘achterna te loopen’; een handeling, waar ik zelf niets tegen zou hebben, maar die Roelants maar weer de suggestie zou verschaffen van een ‘beïnvloeding’. Dit ter verklaring van den regel over de niet geheel nauwkeurige bewijsvoering. Maar ik twijfel er niet aan, of dit artikel wordt weer een onderdeel van de groote samenzwering, waaraan jij werkt.

De booze bacil, die ook jou aantastte, week bij ons nog niet geheel. Ant was eergisteren weer volkomen beroerd, en ik kreeg een dag eerder ook nog wat mee. Een raadsel!

‘Luther’ is af, en naar Leopold.

Voor Zondag over Van Eckeren geschreven. Na wat ik er van jou over hoorde en las is het boek me toch wel zwaar tegengevallen! Inderdaad, de goede opinie kan gelden voor de eerste twee kapittels, en nog een beetje voor III (Minna); daar is hij op zijn best. Maar dat geraas over den oorlog en over den Rijksdagbrand, mitsgaders de heele ontmoeting met Christian kunnen me gestolen worden. Hier is de goede Gerard toch volkomen van de wijs geraakt!

Bij de lezing over v. Schendel was het zeer vol. Ritter en Bierens de Haan onder het auditorium! Het stenographisch verslag was voor mij een openbaring; op schrift is n.l. een lezing van mij ontzettend gewauwel van een zwakzinnige. Deze tekst moet ik, als ik hem ‘geschreven’ wil maken, totaal omwerken! Zal ik het doen? Ik heb nu tenminste een zwakzinnige handleiding. - Ik heb P.N. van Eyck nog eens opgewarmd voor den Nobelprijs.

Beste, kom op adem en neem het ervan. So do I!

Veel hartelijks 2×2

je Menno

 

Het nieuwste is, dat Varangot niet in Eibergen komt, maar in Hilversum blijft en Truida alleen een paar dagen gaat. Of ik haar zal zien, weet ik nog niet; de oudelui zijn benauwd voor een ‘treffen’, hetgeen ik wel kan begrijpen.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie