Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 19 januari 1938

Den Haag, 19 Jan. '38

 

Beste Jan

Hartelijk dank voor je brief. De idiotie, die op de Av.Grib. 91 schijnt te heerschen, wordt nogmaals bevestigd door een briefje van Victor, dat ik hier insluit, met mijn nu definitieve repliek. Hij schijnt te meenen, dat hij mij aan het lijntje kan houden, tot het hem belieft er genoeg van te krijgen. Mijn geduld is nu uitgeput; geen syllabe schrijf ik meer over deze quaestie. Het ergerlijkst is mij nog Truida's onzelfstandigheid; zij schrijft, ik antwoord haar, en krijg een leerrijk schrijven van V.V. terug! Ant is laatst precies hetzelfde overkomen; toen was Tr. ineens ‘te moe om te antwoorden’! Het complete gekkenhuis.

Afgesproken: ik bevind mij Vrijdag ca. 1 uur in Bagatelle, Passage. Daar over alles nader. De twee brieven hierbij ingesloten krijg ik dan zeker ook wel weer terug.

h.gr.in haast

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie