J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[Kaapstad], 20 maart 1940

Dit is brief nummer negen-en-dertig

No.39

 

20 Maart '40

 

Beste Menno,

Zoojuist loopt de vliegpost binnen, welke mij veel nieuws brengt. Zoo bericht Nike mij, dat je, zeker met de gladdigheid, plat op het intelligente aangezicht gevallen bent. Bericht daarover nader! Heeft dit geen blijvende beschadiging ten gevolge gehad?? Deed het erge pijn?? Etc etc. Verder stuurde Arthur mij een boeiend knipsel betreffende het overnemen van je stukken in de Standaard. Het deed mij vooral zooveel genoegen daar het uitgerekend Vestdijk betrof!!!

Ten slotte hoorde ik van Nini, dat je de Reigerbrief ontvangen heb. Maar nu ben ik meer dan benieuwd of je Nunes Vaz bij die gelegenheid ook gesproken hebt en of hij je wat van ons verblijf en onze omgeving verteld heeft. Ik ben dus meer dan ooit verlangend naar een brief. Nini schreef ons verder dat zij ernstig plan heeft ons te komen bezoeken. Dat zou niet onaardig zijn, vooral voor Aty. En ook de jongens zijn zéér op hun tante gesteld. Nike schreef ook uitvoerig over haar afscheidsfuifje ter ere van Adriaan van der Veen. Bij welke gelegentheid, wanneer de berichten just zijn, jij op voorbeelddige wijze de charleston, zaliger nagedachtenis, gedanst moet hebben. Wat spijt het mij, wanneer ik zulke dingen lees, dat ik dan niet bij de vrienden kan zijn!

Je kunt mij toch zeker wel een ex van de tweede Rauchn. sturen ook al is het werkje, schandelijkerwijze, in Holland verboden. VERGEET HET NIET!

Hier valt weinig nieuws te melden. ik ben druk bezig met het persklaar maken van onze bloemlezing uit Leipoldt, door W.E.G. Louw gekozen en die bij Enschedé gedrukt zal worden. Het zal een mooi boek worden en je krijgt natuurlijk een ex. Hein ook. Ten slotte hoorde ik nog dat Ant zich mede aangegeven heeft voor vrouwelijk optreden in geval van gevaar: waar, lijkt mij nu, weinig kans op is. Dit onzinnige vredesvoorstel van HH moffen loopt natuurlijk op niets uit, maar bewijst weer hun verlangen naar vrede, dat wil zeggen: hun hopelooze zwakte.

Ik voel me gisteren en vandaag een beetje aan de doffe kant en kan niks meer bedenken, dat de moeite van het vermelden waard is! Spoedig méér en beter!

Héél véél liefs voor Ant en je zelf van ons allen, steeds gehéél je

JAN

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie