L.J.Th. Bakker
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 18 oktober 1928

18 Oct. 1928

Mijne Heeren,

In antwoord op Uw schrijven 17 dezer diene, dat wij ons in verbinding zullen stellen met dhr. Pelster.

Wat betreft de f. 75.-, deze zijn niet meer in kas, maar zullen na voortzetting der afdeeling en bespreking met de propaganda commissie U worden toegezonden.

Mocht onverhoopt blijken, dat de Haagsche afdeeling geen levensvatbaarheid heeft, betwijfel ik niet, dat deze zaak wel zal geregeld worden.

Hoogachtend,

Uw dw.

L.J.Th. Bakker

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie