J.W.B. Hoyer
aan
Menno ter Braak

Leiden, 2 november 1928

2/11/28

 

Amice,

Gaarne zou ik één of meer van de bestuursleden der Liga nog eens raadplegen over het tweede Liga-programma te Leiden, dat vóór het Amsterdamsche programma gegeven wordt. Er is voor het streven te Leiden zeer zeker belangstelling, maar bepaald plaatselijk georiënteerd, zoodat de keuze van het programma eenigszins voorzichtig dient te geschieden. Indien dit mogelijk is, zou ik - eventueel met enkele andere bestuursleden- gaarne nog eenige films zien proefdraaien. Kan dit [onleesbaar] in het begin van de komende week? - wij zouden het ten zeerste op prijs stellen.

Wil je antwoord naar mijn Leidsche adres richten: Rapenburg 93. Daar de quaestie zoowel van ideëele als technische aard is, zend ik een copy naar Joris Ivens.

Bij voorbaat je dank zeggend voor te nemen moeite

tt

J.W.B. Hoyer

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie